Everland

Permacultuur & Persoonlijk leiderschap

Inzichten uit 2,5 jaar Everland 

Op basis van 1,3 hectare en slechts een meting kan ik geen wetenschappelijke conclusies trekken. Wel kan ik jullie vertellen wat ik zie:

  • De natuur is bijzonder veerkrachtig. Ook in de droge zomer van 2018 heeft het overgrote deel van de bomen het gered, zonder dat ik ze water heb gegeven. 
  • Herstel van biodiversiteit gaat verassend snel. Na anderhalf jaar telde ik al 80 soorten planten, de bomen en struiken die ik had aangeplant niet meegerekend. Ik zie vlinders die ik nog nooit eerder heb gezien (terwijl ik er mijn hele leven al woon). De volgende inwoners heb ik mogen verwelkomen in 2,5 jaar: veel soorten vlinders, meerdere soorten libellen, kikkers, padden, fazanten, patrijzen, hermelijntjes, egels, tal van insecten, konijnen, hazen, muizen, verschillende vogels van klein tot groot. Twee reigers en een buizerd familie die dagelijks hun prooien vangen.
  • Er is zo veel meer winst te halen uit een "voedselbos", dan alleen opbrengst in producten. Het is mijn sport, mijn zingeving, het geeft me rust in mijn hoofd en heldere inzichten. Het zorgt voor CO2 opslag en biodiversiteit. Een speelplek voor de kinderen en een wandelpad voor geïnteresseerden.
  • Over de opbrengst in voedsel kan ik nu alleen nog zeggen dat het ieder jaar meer wordt, maar nog steeds erg weinig is (omdat ik vrijwel niet met eenjarige gewassen werk). Daarom verwijs ik u graag naar de website van Wouter van Eck, FransJan de Waard en Taco Blom.

Vragen over het wereld voedselsysteem:

Graag wil ik beginnen met te vermelden dat er veel mensen zijn, die over de vraagstukken rondom het voedselproductie systeem meer kennis bezitten. Ten tijde van mijn internet studie ben ik naast veel nuttige informatie ook tegengekomen, dat je altijd kunt vinden wat je wilt vinden. Ieder probleem of oplossing kan vanuit meerdere kanten belicht worden, dus de informatie is vaak afhankelijk van degene die het gepubliceerd heeft. Daarnaast kom ik op internet veel "feiten" tegen die steeds gekopieerd worden, zelfs inclusief fouten. Ik probeer daarom vooral ook mijn boerenverstand te blijven gebruiken. 

Het wereldvoedselvraagstuk is daarnaast zo complex en groot, dat het nooit met een enkel antwoord kan worden opgelost. Ik ben een groot voorstander van diversiteit, zowel in planten en bomen als in oplossingsrichtingen. 

Er is veel wetenschappelijke informatie beschikbaar over het wereldvoedselsysteem en de uitdagingen waar we voor staan. Denk hierbij aan klimaat verandering en uitputting van de aardbodem. Maar ook achteruitgang in voedingswaardes (mineralen, spoorelementen en vitamines) van ons voedsel en de invloed hiervan op ziektes. Evengoed bereikt deze informatie de massa van de mensen nauwelijks. De problemen lijken ver weg, zolang de schappen in de supermarkt goed gevuld zijn. De informatie lijkt bij veel mensen niet binnen te komen en de verbanden niet gelegd.

Ik heb er geen mening over of het erg is dat deze informatie niet binnenkomt. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dit zo is. Daarnaast mag iedereen eigen keuzes maken en heeft iedereen een eigen pad te bewandelen. Maar omdat mijn leven zo veel rijker werd, toen ik het wel liet binnen komen, besteed ik er hier aandacht aan. 

Ik heb alle informatie voor mezelf geprobeerd tastbaar en eenvoudig te maken en dit samengevat in drie vragen:

  • Als de verbinding groeit met je voeding en waar het vandaan komt, kom je dan ook meer in verbinding met jezelf? 
  • Landbouw en natuur worden in Europa veelal benaderd als van elkaar los staande systemen, elk met een eigen geldstroom. Als we natuur-inclusieve landbouw kunnen realiseren, krijgen we een andere benadering om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Is samenwerken de sleutel naar een duurzaam systeem, ook bij natuur en landbouw?
  • Wanneer voedsel groeit op een bodem waar geen zichtbaar organisme het overleefd, hoe gezond kan het dan zijn?

De oplossingsrichting is positief. Mijn overtuiging en ervaring is dat als je bewustzijn groeit en je actief iets kunt doen, de negatieve last vrijwel direct omgezet wordt in een bijzonder positieve energie. Het is een kwestie van ergens beginnen stappen te zetten, niet later, nu. Omdat het nu fijn is om je goed te voelen.