Everland

Permacultuur & Persoonlijk leiderschap

Everland, de naam, missie en visie

De naam Everland: spreek het uit op de Engelstalige manier. Voor mij symboliseert de naam Everland de duurzaamheid van het land. Het doel is een stuk land te ontwikkelen waarin er harmonie is tussen mens en natuur en daarmee oneindig voort kan blijven bestaan: "Ever Land" . Ook geeft Everland het doel weer: Het land van de toekomst. Waarin we niet meer interen op de reserves van de wereld, maar harmonie hebben gecreëerd en waarin een eerlijke verdeling over de wereld is bereikt. 

Everland.nu brengt toekomst en heden bij elkaar. Voor mij is het het land van de toekomst, maar het gaat om het nu. Nu stappen zetten, nu verantwoordelijkheid nemen over je eigen leven en zeker ook nu genieten. Everland.nu

Everland combineert permacultuur en persoonlijke leiderschapsontwikkdeling. Permacultuur als basis voor het ontwikkelen van een voedselsysteem dat in harmonie is met de natuur. Persoonlijk leiderschap, omdat dit, mijn inziens, de sleutel

 is naar eerlijke duurzame ontwikkeling.

Het is mijn missie om mensen te inspireren over het voedselsysteem op de wereld, met als doel samen een eerlijkere wereld te creëren.

Mijn visie is dat mensen in basis allemaal het goede willen en daar ook het meest gelukkig van worden. Door de enorme hoeveelheid afleiding is het moeilijk te herkennen wat goed is en wat minder goed, voor je zelf, voor je medemens of voor de wereld. Marketing en media hebben een enorme invloed op wat mensen beweegt hun keuzes te maken. Angst is vaak de raadgever. Mensen dichter bij zichzelf te helpen komen, is voor mij het middel naar mijn missie.  

De weg die we bewandelen is een mooie actieve reis in de buitenlucht, waar kennis en inzichten als vanzelf voorbij komen. Waar we door met elkaar in contact te zijn, gezamenlijk wat moois bouwen in onszelf en op de wereld. 


Over het land Everland

Begin 2016 is de eerste aanleg van ons duurzame voedsel paradijs gerealiseerd. Op een opperlvlakte van 13.000m2 akkerland zijn 200 bomen en 500 struiken geplant, vijvers gegraven, bloemen en gewassen gezaaid en compost gestrooid. Ook hebben we een eerste bijenvolk geplaatst. Nu heeft het vooral tijd nodig om te groeien. Minstens 7 jaar zal het duren om balans te laten ontstaan in het mini ecosysteem. In deze 7 jaar zal de natuur ons uitdagen en zal een natuurlijke selectie plaats vinden.

 

We hebben in maart 2016 de eerste aanplant gedaan, aan de hand van een vooraf opgesteld plan. De komende tijd proberen we hier van te leren en deze kennis zelf te gebruiken en te delen. We hebben veel variatie in bomen geplant. Zo kunnen we zien welke rassen het onder deze omstandigheden goed doen en welke minder. Ook proberen we door variatie in bomen en struiken, de oogst te spreiden over de tijd van het jaar en in smaak.

Het is een levend project, waarbij we steeds zullen kijken wat op dat moment de volgende stap kan zijn. We experimenteren met eenjarige gewassen in groentebedden met een bedekte bodem. We hebben in het voorjaar van 2018 een kas geplaatst om eerder te kunnen starten met zaaien. Er is een hugelkultur bed van 5 bij 20 meter in aanleg. Het principe van een hugelkultur is gestoeld op het onder de grond brengen van boomstammen en takken, zodat deze voeding kunnen leveren voor planten en bomen en water kunnen vasthouden. In juni 2019 is het bed voor de eerste keer beplant. 

Sinds het voorjaar van 2019 zijn 3 varkens ons paradijs komen verrijken. De altijd vrolijke beesten luieren in de zon, rollen in de modder en rennen als honden. Bepaalde stukken van de grond zijn afgezet waar ze heerlijk alles compleet omwroeten. Zo krijgen ze een deel van hun eten binnen en helpen ze met het klaar maken van een stuk grond voor eenjarige gewassen. De varkens zullen vervolgens zelf ook als eten dienen. Ook zorgen ze voor bemesting. Een 8 tal kippen maken ook onderdeel uit van ons paradijs. Ze leggen met elkaar ruim 40 tot 50 eieren per week.
Over de start van Everland is een leuk interview gepubliceerd in de plaatselijke krant.

 

Interview maart 2016
20161118_142135-1.jpg (1.17MB)
Interview maart 2016
20161118_142135-1.jpg (1.17MB)